Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka

Kurs se bavi programiranjem sistema koji se oslanjaju na SQL 2012 bazu podataka, instalacijom i administracijom Microsoft SQL 2012 servera. Na samom početku, polaznicima se predstavlja SQL Server 2012, njegova platforma, kao i alati. Lekcije obuhvataju izdanja i verzije osnove…

Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka

Source

0
(0)

Kurs se bavi programiranjem sistema koji se oslanjaju na SQL 2012 bazu podataka, instalacijom i administracijom Microsoft SQL 2012 servera.

Na samom početku, polaznicima se predstavlja SQL Server 2012, njegova platforma, kao i alati. Lekcije obuhvataju izdanja i verzije osnove mrežnih slušalaca, kao i koncepte usluga. Radi se i na konfiguraciji SQL Server usluga i na verifikaciji SQL Server SQL Server komponenata. Polaznici rade na kreiranju Alias za AdvDev i obezbeđivanju SQL Browser-a.

https://www.akademijaoxford.com/microsoft-sql-server-2012-administrator-baze-podataka.php

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *